Adamićeva 24/II, Rijeka

+385 (51) 332 358

Nazovite nas

+385 (51) 332 358

Radno vrijeme

Mon-Sat: 9:00 A.M - 5:00 PM Sun: Closed

Naručite se

Your perfect smile is a click away!

INOVACIJE U ENDODONCIJI

Područje endodoncije nastavlja razvoj putem inovacija koje omogućuju pružanje najbolje moguće skrbi pacijentima. Napredak uključuje unapređenje tehnika koje povezuju nova otkrića u znanosti i tehnologiji materijala s boljim razumijevanjem bioloških procesa. Tehnologija nam omogućuje postavljanje točne dijagnoze i liječenje svake jedinstvene anatomije pulpe.

TRODIMENZIONALNI SLIKOVNI PRIKAZI

Najnoviji tehnološki napredak s volumetrijskom kompjuteriziranom tomografijom, CBCT, daje trodimenzionalne slike kojima se može upravljati uz pomoć specijalnog softvera kako bi se anatomija zuba sagledala iz različitih kutova i ravnina. Time je kvaliteta dobivenih informacija dignuta na novu razinu pa je olakšano postavljanje točnih dijagnoza i pravilno liječenje. Taj tehnološki napredak omogućuje detaljniji i jasniji pogled na zub kao cjelinu i može se koristiti i za pregled presjeka ili slojeva tkiva radi preciznijeg određivanja položaja kanala, otkrivanja zakrivljenosti i drugih anatomskih specifičnosti.

NOVE TEHNIKE ISPIRANJA KANALA

Kanalni sustav je kompleksan a naša sposobnost da ga temeljito očistimo i zatvorimo i dalje predstavlja izazov. Irigacija je kritičan aspekt endodontskog liječenja. Kako su istraživanja pokazala, endodontskim instrumentima obradi se svega 35% ukupne površine stijenki kanalnog sustava pa se oslanjamo na kemijsko odstranjivanje debrisa i bakterija ispiranjem različitim otopinama za irigaciju. Ultrazvučna irigacija pokazala se daleko boljom metodom od konvencionalne. Ona podrazumijeva ubrizgavanje otopine u kanal dok je aktivirana endodontska ultrazvučna igla postavljena unutar kanala

OČUVANJE VITALITETA PULPE

Bioaktivni hidrofilni materijali, kao što je npr. MTA(mineralni trioksidni agregat), sa sposobnošću indukcije stvaranja tvrdih tkiva, doveli su do povećanih mogućnosti održavanja vitalnosti pulpe u otvorenoj pulpnoj komori. Istraživanja su dokazala sposobnost održivog rasta mladih stanica pulpe i regeneracije cementa preko površine MTA. Zbog urođene sposobnosti vitalnog tkiva pulpe da oživljava dentin, potiče se prirodno formiranje dentinske stijenke i zatvaranje korijenskog kanala zuba. Stoga dostupnost odgovarajućeg bioaktivnog materijala za prekrivanje vitalnog tkiva pulpe omogućuje uklanjanje upaljenog pulpnog tkiva uzrokovanog karijesom i potpuno ozdravljenje preostalog tkiva. Postupak omogućuje i završetak prirodnog formiranja korijena. Takvo liječenje ima značajne prednosti u odnosu na klasično endodontsko liječenje.

REGENERATIVNA ENDODONCIJA

Prvi put uveden 2004 godine, koncept revaskularizacije prethodno nekrotičnog tkiva korijenskog kanala, postao je realnost. Indikacija za takvo liječenje je nekroza tkiva unutar kanala kod nezavršenog formiranja korijena trajnog zuba. Protokol nalaže pristup kanalu, debridman kanalnog prostora samo irigacijom i umetanje uloška od antibiotske paste u razdoblju od dva tjedna. Tijekom drugog posjeta kanal se dodatno ispire a nakon toga se izaziva krvarenje iz periapikalnog područja u kanal. Kada se formira ugrušak na području caklinsko – cementnog spojišta, apikalni čep od MTA postavlja se preko ugruška a pulpna komora se zatvara restaurativnim materijalom. Mogućnost regeneracije tkiva postiže se na temelju prisustva izvora matičnih stanica u apikalnoj papili. Matične stanice iz apikalne papile mogu migrirati u krvni ugrušak. Tako ugrušak služi kao svojevrsna armatura koja podržava urastanje matičnih stanica u vitalno tkivo. Tom procedurom ponovo se uspostavlja proces rasta korijena i nastavak njegovog formiranja do zatvaranja korijenskog kanala. Tako se postižu veće čvrstoće dentinskih stijenki, što i sam zub čini čvršćim i otpornijim na lomove.

RECIPROČNA TEHNIKA INSTRUMENTACIJE

Metoda instrumentacije recipročnim pokretima je desetljećima stara tehnika koja se izvodi iglama od nehrđajućeg čelika naizmjeničnim pokretima naprijed – nazad pod kutom od 45 stupnjeva. Novije Ni-Ti sustave, koji rade prema principu recipročnog kretanja, pokreće mikromotor unutar posebnog kolječnika koji tijekom postupka instrument pokreće u različitim smjerovima. Ova tehnika podrazumijeva korištenje samo jednog instrumenta za cjelokupno endodontsko liječenje. Za recipročno kretanje vjeruje se da utječe na smanjenje rizika od loma instrumenta na minimum.

Dental Tribune, Croatian Edition

Lipanj, 2015 godine,broj 2