Adamićeva 24/II, Rijeka

+385 (51) 332 358

Nazovite nas

+385 (51) 332 358

Radno vrijeme

Mon-Sat: 9:00 A.M - 5:00 PM Sun: Closed

Naručite se

Your perfect smile is a click away!

CBCT I IMPLANTATI

Intraoralne i panoramske slike nisu trodimenzionalne i lijećnici mogu dobiti samo okviran uvid u odnose zbog nerealnog dimenzijskog prikaza. Osim toga, one nisu pouzdane pro procjeni određenih patoloških stanja. Kao odgovor na ta ograničenja, razvijena je CBCT tehnologija 3D slikovnog prikaza. CBCT bilježi volumne podatke i rekonstrukcijom donosi slike bez uvećanja, izobličenja ili preklapanja anatomskih struktura.

U posljednjih nekoliko godina CBCT sve više dobiva na značenju u svim disciplinama dentalne profesije, šireći horizonte dodavanjem treće dimenzije pri donošenju plana terapije. U CBCT-u se koristi napredna 3D tehnologija koja daje najpotpunije anatomske informacije o području usta, lica i čeljusti određenog pacijenta, čime se unapređuje planiranje terapije i osigurava predvidiv ishod liječenja. U osnovi to predstavlja revoluciju gdje su mjerenja precizna i terapeutu omogućavaju jasno razumijevanje anatomskih odnosa. Kliničari koji koriste tu tehnologiju navode kako im pomaže u učinkovitijem liječenju. Što se dentalne implantologije tiče, procjenjuje se kako će terapijski oblici temeljeni na implantatima nadići sve ostale. Tradicionalna metoda nadomještanja zuba mostom pokazala su se problematičnijom i prijeko su potrebna trajnija rješenja. Ubrzanim starenjem stanovništva u razvijenim državama rezultiralo je golemom potrebom za zubnim nadomjestcima pa su u mnogobrojnim tvrtkama uočili mogućnost usvajanja te sofisticirane tehnike. I doista, postupci u koje su uključeni implantati u znatnom su porastu u posljednjih nekoliko godina. Posljedično je porastao i broj liječnika koji se bave usađivanjem implantata, uključujući specijaliste i stomatologe opće prakse raznih razina stručnosti. Istodobno su se pojavile mnogobrojne neobične komplikacije povezane s tim postupcima. Pretraživanjem literature i interneta otkriva se nekoliko objavljenih izvješća o tim komplikacijama, u što su uvršteni lomovi implantata, sudaranje sa susjednim zubima, perforacija lingvalne stjenke, perforacija sinusa i dislokacija implantata u maksilarni sinus.

Kliničko rješavanje nekih takvih komplikacija često je komplicirano i katkad vrlo invazivno. Snimanjem trodimenzionalne CBCT slike prije usađivanja dentalnih implantata mogu se izbjeći mnoge navedene komplikacije.

CBCT SKENER

Osnovna je briga pri usađivanju implantata opasnost od implantacije preblizu kanalu kroz koji prolazi donji alveolarni živac ili njegove penetracije s mogućim ozljedama kao što su parestezija ili anestezija. U sklopu priprema za usađivanje implantata od neprocjenjive je važnosti imati mogućnost vizualizacije svih važnih anatomskih struktura poput kanala donjega alveolarnoga živca, mentalnih otvora, maksilarnoga sinusa, incizalnoga kanala, dna nosne šupljine, milohioidnoga grebena, kao i položaja i morfoloških varijacija susjednih zuba. Podaci dobiveni na temelju snimke CBCT terapeutu omogućavaju precizno lociranje navedenih struktura unaprijed, tako da se potencijalne ozljede mogu učinkovito izbjeći za vrijeme operacije.