Adamićeva 24/II, Rijeka

+385 (51) 332 358

Nazovite nas

+385 (51) 332 358

Radno vrijeme

Mon-Sat: 9:00 A.M - 5:00 PM Sun: Closed

Naručite se

Your perfect smile is a click away!

LASER U DENTALNOJ MEDICINI

 

U posljednjih nekoliko godina provedena su mnoga istraživanja o kliničkoj primjeni lasera u dentalnoj medicini. Zadnjih nekoliko desetljeća laserska terapija u dentalnoj medicini primjenjuje se kao alternativa ili dodatak konvencionalnim postupcima. Veliki istraživački napori ulažu se u proširenje indikacija za primjenu lasera. Očekuje se kako će laser postati bitna komponenta stomatološke opreme.

PRIMJENA LASERA U DIJAGNOSTICI

Najčešće korištene metode za otkrivanje karijesa su vizualni i rendgenski pregled. Međutim, vizualni pregled je subjektivna metoda i ovisi o znanju i kliničkom iskustvu onoga tko je primjenjuje. U nekoliko istraživanja pokazalo se kako rendgenski pregled ima malu osjetljivost na nekavitirane lezije. Zbog toga su razvijene metode na temelju fluorescencije u svrhu otkrivanja okuzalnih i aproksimalnih karijesnih lezija. Djeluju na istom principu: lasrska dioda emitira crvenu svjetlost valne duljine 655 nm, a fotodetektor kvantificira fluorescenciju koju reflektiraju bakterijski metaboliti u karijesnoj leziji pa se prikazuju vrijednosti fluorescencije u rasponu od 0 do 99. U istraživanju u kojem se procijenjivala uspješnost vizualne metode, rendgenskog pregleda i metoda na temelju fluorescencije u otkrivanju okluzalnoga karijesa na mliječnim zubima pronađeno je kako su vizualna metoda i ” VistaProof” fluoroscentna kamera, imale veću točnost u otkrivanju karijesnih lezija u caklini i dentinu, dok je vizualna metoda u kombinaciji s LF, LF pen i FC bolje otkrivala dentinske lezije na okluzalnim površinama mliječnih zuba bez statistički značajne razlike među njima.

JAČANJE OTPORNOSTI CAKLINE

U prošlosti se u nekoliko in vitro istraživanja pokazalo kako se primjenom lasera može postići poboljšanje otpornosti cakline na demineralizaciju. U istraživanju se pokazalo kako je u objema metodama povećana otpornost cakline i nisu zabilježene nuspojave. Veća koncentracija retiniranoga materijala sličnoga kalcijevu fluoridu utvrđena je u skupini gdje je primjenjen laser. Formiranje i zadržavanje kalcijeva fluorida tako su unaprijeđeni laserom.

UKLANJANJE KARIJESA

Dokazi koji idu u prilog učinkovitosti lasera u uklanjanju karijesa u usporedbi s rotirajućim instrumentima su ograničeni. Kako bi se to ocijenilo, proveden je sustavni pregled sedam istraživanja s adekvatnom metodologijom. U dvama istraživanjima je pronađeno kako nema razlike s obzirom na vrijeme potrebno za uklanjanje karijesa i preparaciju kaviteta. U četiri istraživanja utvrdilo se kako je laserom bilo potrebno do tri puta dulje vrijeme za provođenje navedenih postupaka. U jednome istraživanju pokazalo se kako kliničari prednost daju svrdlima u odnosu na laser, a u svim istraživanjima pokazalo se kako pacijenti daju prednost laseru. Rezultat ne čudi s obzirom na to da uz primjenu lasera često nije potrebna lokalna anestezija, što cjelokupno iskustvo čini ugodnijim za pacijenta.

DEZINFEKCIJA KORJENSKIH KANALA

Osnovni uzroci neuspjeha endodontskoga liječenja su prisutnost postojanih mikroorganizama i ponovna kontaminacija korijena zuba zbog nedostatnog brtvljenja. Dugoročni uspjeh konvencionalnoga endodontskoga liječenja ovisi o nekoliko činitelja, kao što su raznolika i složena anatomija kanalnoga sustava koji se sastoji od sitnih kanala koji se odvajaju od glavnoga kanala. Taj složeni sustav ne dopušta izravan pristup tijekom biomehaničke obrade kanala zbog njihova položaja i promjera. Predloženi su novi antimikrobni pristupi dezinfekciji korijenskih kanala; u to su uvršteni primjena lasera velike snage i fotodinamička terapija koja djeluje  preko generacije topline, ovisno o dozi. Međutim, osim uništavanja bakterija, oni imaju potencijal uzrokovati kolateralnu štetu poput spaljivanja dentina, ankoloze korijena, otapanja cementa, resorpcije korijena i periradikularne nekroze.

Kako bi se usporedila učinkovitost antimikrobne fotodinamičke terapije sa standardnim endodontskim liječenjem u svrhu uklanjanja bakterijskog biofilma iz inficiranih korijenskih kanala, provedeno je istraživanje na deset tek izvađenih jednokorijenskih ljudskih zuba kontaminiranih stabilnim bioluminescentnim gram-negativnim bakterijama. Utvrđeno je kako se endodontskim liječenjem bakterijska bioluminescencija smanjila za 95%. Kombinacijom je bioluminiscencija smanjena do 98%, i ono što je najvažnije, ponovni porast bakterija zabilježen 24 sata nakon tretmana bio je manji u kombiniranoj skupini nego u skupinama s individualnim terapijama. Alternativa konvencionalnim terapijama za poboljšanje dezinfekcije korijenskih kanala su laseri.

DEZINFEKCIJA KOD PARODONTOLOŠKIH POSTUPAKA

Uobičajeni postupci parodontološke terapije su mehaničko struganje i poliranje korijena, što postavlja određena ograničenja, posebice kada je riječ i o smanjenju bakterija u dubokim džepovima. Kako bi se prevladala ograničenja konvencionalne mehaničketerapije, razvijeno je nekoliko dodatnih protokola. Laser je predložen zbog baktericidnoga i detoksikacijskoga djelovanja i sposobnosti dopiranja do jesta do kojih konvencionalni mehanički instrumenti ne mogu. U parodontološkoj terapiji mogu se koristiti razni laseri za uklanjanje kamenca, dezinfekciju parodontnih džepova i deepitelizaciju kako bi se potaknula regeneracija. U nekoliko istraživanja pokazalo se kako diodni laseri valne duljine od 655 do 980 nm mogu ubrzati zacjeljivanje rana olakšavanjem sinteze kolagena, poticanjem angiogeneze i povećanjem otpuštanja činitelja rasta. Nadalje, diodni laser in vitro ima baktericidni i detoksikacijski učinak i može spriječiti ablaciju površine korijena, što teoretski smanjuje rizik od uklanjanja normalnoga tkiva.

PRIMJENA NA MEKIM TKIVIMA

Postoje mnogi postupci na mekim tkivima koji se mogu obaviti laserom. Dvije su ključne prednosti toga postupka – smanjeno krvarenje tijekom zahvata i manje postoperativne boli u usporedbi s konvencionalnim tehnikama poput elektrokirurgije. Određeni postupci kod pacijenata s poremećajima krvarenja pogodniji su laserima koji imaju veću hemostatsku sposobnost.

 

Dental Tribune, rujan 2014 godine,broj 3

The World s Dental Newspaper:Croatian Edition